cultuur
en
educatie

2017
2018

Gooi en
Vecht-
streek

home > nieuws > kleuters en muziek

Kleuters en muziek

Kleuters beleven muziek op hun eigen manier. Daarom worden de lessen voor deze 4- en 5 jarigen steeds opgebouwd rondom een thema of een verhaal, zodat er voldoende mogelijkheid is om hun fantasie uit te leven.

Muzikale begrippen als hoog-laag, kort-lang, en hard-zacht komen aan bod. Improvisatie, zingen en bewegen op muziek zijn belangrijke elementen, maar plezier beleven aan muziek blijft het belangrijkste.

Er worden muziekinstrumenten gebruikt zoals trommels, klankstaven en ritmestokjes.

De oriëntatieklas van Globe ckc kan een goed vervolg zijn op Kleuters en Muziek.

Les op woensdagmiddag van 14.30 tot 15.10 uur.

Er kunnen nog kleuters meedoen!!!

Inschrijven:

http://www.globeckc.nl/kinderen/muziek/cursus/MKM/47/kleuters-en-muziek.html